دیشب بین خودم و شما آقای من شباهت پیدا کردم!!!!!


هر دو تنهاییم....... شاید من تنهاتر:(
هر دو منتظریم....... شاید شما منتظرتر:(
هر دو هر شب برای هم دعا می کنیم...... من برای ظهور شما و شما برای اصلاح من:)

و این آغاز راه عشق است...... آقای مهربان من


منبع : بنام خالقشدل نوشته
برچسب ها :